Trung Tín

LIÊN HỆ Trung Tín

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng
 • 5

Mỹ Phú

23/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

32 tỷ

 • 8

4 4 306 m2

Mỹ Hưng

23/08/2016

32 tỷ

4 4 306 m2

Mỹ Hưng

23/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

12,6 tỷ

 • 3
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Nam Viên, Phú Mỹ Hưng xây, nhà mới 100%

Mã tin: PMH-NV-03

4 4 126 m2

Nam Viên

23/08/2016

12,6 tỷ

4 4 126 m2

Nam Viên

23/08/2016

HOT
Cho thuê biệt thự

30,8 tỷ

 • 8

4 4 220 m2

Nam Thiên

23/08/2016

30,8 tỷ

4 4 220 m2

Nam Thiên

23/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

30,5 tỷ

 • 1

4 4 297 m2

Nam Long 2

23/08/2016

30,5 tỷ

4 4 297 m2

Nam Long 2

23/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

35 tỷ

 • 1

6 7 222 m2

Hưng Phước

19/08/2016

35 tỷ

6 7 222 m2

Hưng Phước

19/08/2016

Cho thuê biệt thự

78 triệu

 • 3

5 6 350 m2

Nam Thiên

19/08/2016

78 triệu

5 6 350 m2

Nam Thiên

19/08/2016

HOT
Cho thuê biệt thự

6,9595 tỷ

 • 3

4 5 324 m2

Nam Thiên

19/08/2016

6,9595 tỷ

4 5 324 m2

Nam Thiên

19/08/2016

Cho thuê biệt thự

5,6125 tỷ

 • 7

5 5 351 m2

Mỹ Kim

19/08/2016

5,6125 tỷ

5 5 351 m2

Mỹ Kim

19/08/2016

Cho thuê biệt thự

7,8575 tỷ

 • 10

4 4 320 m2

Phú Gia

19/08/2016

7,8575 tỷ

4 4 320 m2

Phú Gia

19/08/2016

Cho thuê biệt thự

5,6125 tỷ

 • 1

5 5 288 m2

Nam Long

19/08/2016

5,6125 tỷ

5 5 288 m2

Nam Long

19/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

12,5 tỷ

 • 5

4 3 126 m2

Mỹ Giang

19/08/2016

12,5 tỷ

4 3 126 m2

Mỹ Giang

19/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

16,8 tỷ

 • 1

4 4 190 m2

Mỹ Kim 2

19/08/2016

16,8 tỷ

4 4 190 m2

Mỹ Kim 2

19/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

45 tỷ

 • 1

5 6 378 m2

Mỹ Hào

18/08/2016

45 tỷ

5 6 378 m2

Mỹ Hào

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

35 tỷ

 • 5

5 5 324 m2

Nam Quang

18/08/2016

35 tỷ

5 5 324 m2

Nam Quang

18/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

26 tỷ

 • 6

4 5 288 m2

Nam Thiên 3

18/08/2016

26 tỷ

4 5 288 m2

Nam Thiên 3

18/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

26 tỷ

 • 4

4 5 333 m2

Mỹ Phú 3

18/08/2016

26 tỷ

4 5 333 m2

Mỹ Phú 3

18/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

30,5 tỷ

 • 1

4 4 297 m2

Nam Long

18/08/2016

30,5 tỷ

4 4 297 m2

Nam Long

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

19,5 tỷ

 • 4
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự song lập Mỹ Hào cách công viên Hồ Bán Nguyệt 150m

Mã tin: PMH-MH-01

4 3 210 m2

Mỹ Hào

18/08/2016

19,5 tỷ

4 3 210 m2

Mỹ Hào

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

32 tỷ

 • 8

4 4 306 m2

Mỹ Hưng

18/08/2016

32 tỷ

4 4 306 m2

Mỹ Hưng

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

33 tỷ

 • 4

4 4 370 m2

Mỹ Phú

18/08/2016

33 tỷ

4 4 370 m2

Mỹ Phú

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

11,8 tỷ

 • 2
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Văn 2 Phú Mỹ Hưng cách công viên chỉ 100m giá rẻ

Mã tin: PMH-MV2-03

4 3 230 m2

Mỹ Văn 2

18/08/2016

11,8 tỷ

4 3 230 m2

Mỹ Văn 2

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

26 tỷ

 • 5

4 4 333 m2

Mỹ Văn 2

18/08/2016

26 tỷ

4 4 333 m2

Mỹ Văn 2

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

12,4 tỷ

 • 4

4 3 140 m2

Mỹ Phú 3

18/08/2016

12,4 tỷ

4 3 140 m2

Mỹ Phú 3

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

11 tỷ

 • 1

3 3 126 m2

Mỹ Thái

18/08/2016

11 tỷ

3 3 126 m2

Mỹ Thái

18/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

12,2 tỷ

 • 1

3 3 140 m2

Mỹ Thái

17/08/2016

12,2 tỷ

3 3 140 m2

Mỹ Thái

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

23,6 tỷ

 • 1

4 4 340 m2

Hưng Thái

17/08/2016

23,6 tỷ

4 4 340 m2

Hưng Thái

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

50 tỷ

 • 3

5 4 600 m2

Chateau

17/08/2016

50 tỷ

5 4 600 m2

Chateau

17/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

27 tỷ

 • 5

5 5 308 m2

Mỹ Phú 3

17/08/2016

27 tỷ

5 5 308 m2

Mỹ Phú 3

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

16,3 tỷ

 • 3
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Nam Thông căn góc 2 mặt tiền gần công viên

Mã tin: PMH-NT-02

4 4 216 m2

Nam Thông

17/08/2016

16,3 tỷ

4 4 216 m2

Nam Thông

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

15,5 tỷ

 • 12

4 4 209 m2

Nam Thông

17/08/2016

15,5 tỷ

4 4 209 m2

Nam Thông

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

18,3 tỷ

 • 6
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Thái khu Nam Viên nhà đẹp và sân vườn rộng

Mã tin: PMH-MT-01

4 4 256 m2

Mỹ Thái

17/08/2016

18,3 tỷ

4 4 256 m2

Mỹ Thái

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

20 tỷ

 • 3
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Phú khu Nam Viên đẹp và sân vườn thoáng mát

Mã tin: PMH-MP-02

3 3 256 m2

Mỹ Phú

17/08/2016

20 tỷ

3 3 256 m2

Mỹ Phú

17/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

36 tỷ

 • 3

4 4 268 m2

Mỹ Phú

17/08/2016

36 tỷ

4 4 268 m2

Mỹ Phú

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

14,5 tỷ

 • 6
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Gia ngay công viên 2 hecta

Mã tin: PMH-MG.-01

3 3 220 m2

Mỹ Gia

17/08/2016

14,5 tỷ

3 3 220 m2

Mỹ Gia

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

23 tỷ

 • 3
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Quang ngay khu kênh đào

Mã tin: PMH-MQ-01

4 4 231 m2

Mỹ Quang

17/08/2016

23 tỷ

4 4 231 m2

Mỹ Quang

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

17,5 tỷ

 • 3
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Kim vị trí đẹp giá tốt

Mã tin: PMH-MK2-03

4 4 190 m2

Mỹ Kim 2

17/08/2016

17,5 tỷ

4 4 190 m2

Mỹ Kim 2

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

19 tỷ

 • 2
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Hào mặt tiền đường đôi Hà Huy Tập

Mã tin: PMH-MH-01

4 4 210 m2

Mỹ Hào

17/08/2016

19 tỷ

4 4 210 m2

Mỹ Hào

17/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

18,5 tỷ

 • 2
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Kim trên con đường đẹp nhất Phú Mỹ Hưng

Mã tin: PMH-MK-05

4 4 189 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

18,5 tỷ

4 4 189 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

19 tỷ

 • 12
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Giang 1 cách công viên Hồ Bán Nguyệt 100m

Mã tin: PMH-MG-03

4 4 218 m2

Mỹ Giang

16/08/2016

19 tỷ

4 4 218 m2

Mỹ Giang

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

19 tỷ

 • 12

4 4 218 m2

Mỹ Giang

16/08/2016

19 tỷ

4 4 218 m2

Mỹ Giang

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

26 tỷ

 • 1

4 4 375 m2

Hưng Thái

16/08/2016

26 tỷ

4 4 375 m2

Hưng Thái

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

39,5 tỷ

 • 3

4 4 477 m2

Mỹ Tú

16/08/2016

39,5 tỷ

4 4 477 m2

Mỹ Tú

16/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

40 tỷ

 • 3

5 5 370 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

40 tỷ

5 5 370 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

53 tỷ

 • 9

3 4 660 m2

Phú Gia

16/08/2016

53 tỷ

3 4 660 m2

Phú Gia

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

30 tỷ

 • 1
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Phú Gia đẳng cấp và sang trọng nhất Phú Mỹ Hưng

Mã tin: PMH-PG-02

4 4 368 m2

Phú Gia

16/08/2016

30 tỷ

4 4 368 m2

Phú Gia

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

21 tỷ

 • 1

4 4 320 m2

Mỹ Phú

16/08/2016

21 tỷ

4 4 320 m2

Mỹ Phú

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

36,5 tỷ

 • 5

4 4 381 m2

Mỹ Phú

16/08/2016

36,5 tỷ

4 4 381 m2

Mỹ Phú

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

29,5 tỷ

 • 2

3 4 368 m2

Phú Gia

16/08/2016

29,5 tỷ

3 4 368 m2

Phú Gia

16/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

39,5 tỷ

 • 2
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự đơn lập Mỹ Kim 2 – căn góc 2 mặt tiền tuyệt đẹp

Mã tin: PMH-MK2-02

5 5 370 m2

Mỹ Kim 2

16/08/2016

39,5 tỷ

5 5 370 m2

Mỹ Kim 2

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

17,9 tỷ

 • 2

4 5 204 m2

Mỹ Kim 3

16/08/2016

17,9 tỷ

4 5 204 m2

Mỹ Kim 3

16/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

17 tỷ

 • 1

5 3 190 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

17 tỷ

5 3 190 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

35 tỷ

 • 1

5 5 351 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

35 tỷ

5 5 351 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

17,2 tỷ

 • 2
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Cần bán gấp biệt thự song lập Mỹ Kim – Biệt thự Phú Mỹ Hưng

Mã tin: PMH-MK-01

5 5 190 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

17,2 tỷ

5 5 190 m2

Mỹ Kim

16/08/2016

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

11,5 tỷ

 • 4
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Giang 2 – Biệt thự Phú Mỹ Hưng giá cực tốt

Mã tin: PMH-MG-01

4 4 126 m2

Mỹ Giang 2

16/08/2016

11,5 tỷ

4 4 126 m2

Mỹ Giang 2

16/08/2016

HOT
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

17 tỷ

 • 2
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Kim 2 – Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng giá tốt

Mã tin: PMH-MK2-01

5 5 161 m2

Mỹ Kim 2

15/08/2016

17 tỷ

5 5 161 m2

Mỹ Kim 2

15/08/2016