Nhật Tiến

LIÊN HỆ Nhật Tiến

Bán căn hộ

4,15 tỷ

 • 7

2 2 100 m2

Happy Valley

22/08/2016

4,15 tỷ

2 2 100 m2

Happy Valley

22/08/2016

Bán căn hộ

4,8 tỷ

 • 7

2 2 135 m2

Happy Valley

22/08/2016

4,8 tỷ

2 2 135 m2

Happy Valley

22/08/2016

Bán căn hộ

7,3 tỷ

 • 1

3 2 160 m2

Garden Court

22/08/2016

7,3 tỷ

3 2 160 m2

Garden Court

22/08/2016

Bán căn hộ

6,2 tỷ

 • 1

3 2 147 m2

Grand View

22/08/2016

6,2 tỷ

3 2 147 m2

Grand View

22/08/2016

Bán căn hộ

6,6 tỷ

 • 2

3 2 157 m2

Grand View

22/08/2016

6,6 tỷ

3 2 157 m2

Grand View

22/08/2016

Bán căn hộ

5,5 tỷ

 • 1

3 2 118 m2

Grand View

22/08/2016

5,5 tỷ

3 2 118 m2

Grand View

22/08/2016

Bán căn hộ

6,8 tỷ

 • 2

3 2 146 m2

Panorama

22/08/2016

6,8 tỷ

3 2 146 m2

Panorama

22/08/2016

Bán căn hộ

2,15 tỷ

 • 4

2 1 56 m2

Sky Garden

22/08/2016

2,15 tỷ

2 1 56 m2

Sky Garden

22/08/2016

Bán căn hộ

2,65 tỷ

 • 6

2 2 68.7 m2

Sky Garden

22/08/2016

2,65 tỷ

2 2 68.7 m2

Sky Garden

22/08/2016

Bán căn hộ

6,85 tỷ

 • 1

3 3 146 m2

Panorama

22/08/2016

6,85 tỷ

3 3 146 m2

Panorama

22/08/2016

Bán căn hộ

7,5 tỷ

 • 2

3 3 167 m2

Panorama

22/08/2016

7,5 tỷ

3 3 167 m2

Panorama

22/08/2016

Bán căn hộ

7,6 tỷ

 • 3

3 3 168 m2

Panorama

21/08/2016

7,6 tỷ

3 3 168 m2

Panorama

21/08/2016

Bán căn hộ

2,75 tỷ

 • 3

2 2 71.5 m2

Sky Garden

21/08/2016

2,75 tỷ

2 2 71.5 m2

Sky Garden

21/08/2016

Bán căn hộ

4,8 tỷ

 • 2

3 2 101 m2

Riverside Residence

21/08/2016

4,8 tỷ

3 2 101 m2

Riverside Residence

21/08/2016

Bán căn hộ

3,8 tỷ

 • 3

2 2 82 m2

Riverside Residence

21/08/2016

3,8 tỷ

2 2 82 m2

Riverside Residence

21/08/2016

Bán căn hộ

5,4 tỷ

 • 1

3 3 143 m2

Riverside Residence

21/08/2016

5,4 tỷ

3 3 143 m2

Riverside Residence

21/08/2016

Bán căn hộ

5,2 tỷ

 • 2

3 3 121 m2

Panorama

21/08/2016

5,2 tỷ

3 3 121 m2

Panorama

21/08/2016

Bán căn hộ

4,9 tỷ

 • 7

3 3 121 m2

Panorama

21/08/2016

4,9 tỷ

3 3 121 m2

Panorama

21/08/2016

Bán căn hộ

2,9 tỷ

 • 10

2 2 90.5 m2

Riviera Point

21/08/2016

2,9 tỷ

2 2 90.5 m2

Riviera Point

21/08/2016

Bán căn hộ

3,2 tỷ

 • 6

3 3 120 m2

Sky Garden

21/08/2016

3,2 tỷ

3 3 120 m2

Sky Garden

21/08/2016