Căn hộ Cảnh Viên 1 Phú Mỹ Hưng

Căn hộ Cảnh Viên 1 Số tầng: 13 Số lượng sản phẩm: 116 căn hộ Số lượng tòa nhà: 2 Diện tích khu đất: 5.220 m2 Năm hoàn thành: 2008 Thời gian bàn giao: Quý IV/2008 Diện tích: 119,25 m2 || 120 m2 || 117 m2 || 118 m2 || 184 m2 Căn hộ có hạ [...]