Cho thuê nhà phố

36 triệu

  • 1

6 5 111 m2

Hưng Gia

19/08/2016

36 triệu

6 5 111 m2

Hưng Gia

19/08/2016

Cho thuê nhà phố

43 triệu

  • 1

6 5 111 m2

Hưng Phước

19/08/2016

43 triệu

6 5 111 m2

Hưng Phước

19/08/2016

Cho thuê nhà phố

40 triệu

  • 6

6 6 150 m2

Mỹ Toàn

19/08/2016

40 triệu

6 6 150 m2

Mỹ Toàn

19/08/2016