Cho thuê căn hộ

22 triệu

  • 5

3 2 87 m2

Star Hill

17/01/2017

22 triệu

3 2 87 m2

Star Hill

17/01/2017

Cho thuê căn hộ

18 triệu

  • 1

2 2 88 m2

Green Valley

03/01/2017

18 triệu

2 2 88 m2

Green Valley

03/01/2017

Cho thuê căn hộ

5,13 tỷ

  • 1

3 2 120 m2

Midtown

11/12/2016

5,13 tỷ

3 2 120 m2

Midtown

11/12/2016

Cho thuê căn hộ

3,98 tỷ

  • 2

3 2 120 m2

Green Valley

08/12/2016

3,98 tỷ

3 2 120 m2

Green Valley

08/12/2016

Cho thuê căn hộ

4,5 tỷ

  • 4

3 2 118 m2

Green Valley

06/12/2016

4,5 tỷ

3 2 118 m2

Green Valley

06/12/2016

Cho thuê căn hộ

4,4 tỷ

  • 3

3 2 120 m2

Green Valley

06/12/2016

4,4 tỷ

3 2 120 m2

Green Valley

06/12/2016

Cho thuê căn hộ

2,9 tỷ

  • 2

2 2 88 m2

Green Valley

05/12/2016

2,9 tỷ

2 2 88 m2

Green Valley

05/12/2016

Cho thuê căn hộ

3,8 tỷ

  • 4

3 2 118 m2

Green Valley

04/12/2016

3,8 tỷ

3 2 118 m2

Green Valley

04/12/2016