Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

28,5 tỷ

  • 1

5 4 308.36

Mỹ Văn 2

19/09/2017

28,5 tỷ

5 4 308.36

Mỹ Văn 2

19/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

33 tỷ

  • 1
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Văn 2 căn góc số 15 DT 311m2 giá 33 tỷ

Mã tin: MV2-002

5 4 311

Mỹ Văn 2

18/09/2017

33 tỷ

5 4 311

Mỹ Văn 2

18/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

28,5 tỷ

  • 1
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán biệt thự Mỹ Văn 2 đơn lập DT 308m2 giá 28.5 tỷ

Mã tin: MV2-005

5 4 308.36

Mỹ Văn 2

16/09/2017

28,5 tỷ

5 4 308.36

Mỹ Văn 2

16/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

35,9 tỷ

  • 1

5 4 311.5

Mỹ Văn 2

16/09/2017

35,9 tỷ

5 4 311.5

Mỹ Văn 2

16/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

35,8 tỷ

  • 1

5 4 311

Mỹ Văn 2

16/09/2017

35,8 tỷ

5 4 311

Mỹ Văn 2

16/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

35,8 tỷ

  • 1

5 4 311

Mỹ Văn 2

14/09/2017

35,8 tỷ

5 4 311

Mỹ Văn 2

14/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

30 tỷ

  • 1

308

Mỹ Văn 2

14/09/2017

30 tỷ

Mỹ Văn 2

14/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

29 tỷ

  • 1
Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

Bán lại đơn lập Mỹ Văn 2 đường lớn giá 29tỷ

Mã tin: MV2-005

288

Mỹ Văn 2

14/09/2017

29 tỷ

Mỹ Văn 2

14/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

28 tỷ

  • 1

Mỹ Văn 2

13/09/2017

Bán biệt thự Phú Mỹ Hưng

28,5 tỷ

  • 1

5 4 308.36

Mỹ Văn 2

13/09/2017

28,5 tỷ

5 4 308.36

Mỹ Văn 2

13/09/2017