Bán căn hộ

20 tỷ

  • 3

4 3 312 m2

Green Valley

16/01/2017

20 tỷ

4 3 312 m2

Green Valley

16/01/2017

Bán căn hộ

3,8 tỷ

  • 3

2 2 96 m2

Green Valley

16/01/2017

3,8 tỷ

2 2 96 m2

Green Valley

16/01/2017

Bán căn hộ

3,4 tỷ

  • 12

2 2 88 m2

Green Valley

16/01/2017

3,4 tỷ

2 2 88 m2

Green Valley

16/01/2017

Bán căn hộ

3,1 tỷ

  • 3

2 2 88 m2

Green Valley

12/01/2017

3,1 tỷ

2 2 88 m2

Green Valley

12/01/2017

Bán căn hộ

4,62 tỷ

  • 3

3 2 128 m2

Green Valley

11/01/2017

4,62 tỷ

3 2 128 m2

Green Valley

11/01/2017

Bán căn hộ

4,43 tỷ

  • 2

3 2 120 m2

Green Valley

09/01/2017

4,43 tỷ

3 2 120 m2

Green Valley

09/01/2017

Cho thuê căn hộ

18 triệu

  • 1

2 2 88 m2

Green Valley

03/01/2017

18 triệu

2 2 88 m2

Green Valley

03/01/2017

Bán căn hộ

3,1 tỷ

  • 3
Bán căn hộ

Căn hộ Green Valley 88m2 bán 3,1 tỷ lầu cao

Mã tin: MD2- 008

2 2 88 m2

Green Valley

03/01/2017

3,1 tỷ

2 2 88 m2

Green Valley

03/01/2017

HOT
Bán căn hộ

3,15 tỷ

  • 2

2 2 88 m2

Green Valley

02/01/2017

3,15 tỷ

2 2 88 m2

Green Valley

02/01/2017

HOT
Bán căn hộ

4,6 tỷ

  • 3

3 2 128 m2

Green Valley

28/12/2016

4,6 tỷ

3 2 128 m2

Green Valley

28/12/2016