Bán căn hộ

6,2 tỷ

  • 1

3 2 147 m2

Grand View

22/08/2016

6,2 tỷ

3 2 147 m2

Grand View

22/08/2016

Bán căn hộ

6,6 tỷ

  • 2

3 2 157 m2

Grand View

22/08/2016

6,6 tỷ

3 2 157 m2

Grand View

22/08/2016

Bán căn hộ

5,5 tỷ

  • 1

3 2 118 m2

Grand View

22/08/2016

5,5 tỷ

3 2 118 m2

Grand View

22/08/2016