Bán căn hộ

4,62 tỷ

  • 3

3 2 128 m2

Green Valley

11/01/2017

4,62 tỷ

3 2 128 m2

Green Valley

11/01/2017

Bán căn hộ

4,43 tỷ

  • 2

3 2 120 m2

Green Valley

09/01/2017

4,43 tỷ

3 2 120 m2

Green Valley

09/01/2017

Bán căn hộ

5,7 tỷ

  • 1

3 2 133 m2

Scenic Valley

09/12/2016

5,7 tỷ

3 2 133 m2

Scenic Valley

09/12/2016