Bán căn hộ

3,1 tỷ

  • 1

2 88.63

Green Valley

19/09/2017

3,1 tỷ

2 88.63

Green Valley

19/09/2017

Bán căn hộ

3,2 tỷ

  • 1

2 88.63

Green Valley

12/09/2017

3,2 tỷ

2 88.63

Green Valley

12/09/2017

Bán căn hộ

2,68 tỷ

  • 1

3 3 133

Scenic Valley

09/09/2017

2,68 tỷ

3 3 133

Scenic Valley

09/09/2017

Bán căn hộ

5,95 tỷ

  • 1

4 4 133.35

Scenic Valley

09/09/2017

5,95 tỷ

4 4 133.35

Scenic Valley

09/09/2017

Cho thuê căn hộ

22 triệu

  • 5

3 2 87 m2

Star Hill

17/01/2017

22 triệu

3 2 87 m2

Star Hill

17/01/2017

Bán căn hộ

20 tỷ

  • 3

4 3 312 m2

Green Valley

16/01/2017

20 tỷ

4 3 312 m2

Green Valley

16/01/2017

Bán căn hộ

3,8 tỷ

  • 3

2 2 96 m2

Green Valley

16/01/2017

3,8 tỷ

2 2 96 m2

Green Valley

16/01/2017

Bán căn hộ

3,38 tỷ

  • 3

3 2 101 m2

Scenic Valley

15/01/2017

3,38 tỷ

3 2 101 m2

Scenic Valley

15/01/2017

Bán căn hộ

3,1 tỷ

  • 3

2 2 88 m2

Green Valley

12/01/2017

3,1 tỷ

2 2 88 m2

Green Valley

12/01/2017

33,7 triệu

  • 15

3 2 148 m2

Riviera Point

06/01/2017

33,7 triệu

3 2 148 m2

Riviera Point

06/01/2017