Bán căn hộ

5,2 tỷ

  • 0

3 2 112

Star Hill

06/06/2017

5,2 tỷ

3 2 112

Star Hill

06/06/2017

Cho thuê Shop Phú Mỹ Hưng

245 triệu

  • 7

245 triệu

1 2 275 275

Mỹ Khánh

31/05/2017

Bán căn hộ

20 tỷ

  • 3

4 3 312 m2

Green Valley

16/01/2017

20 tỷ

4 3 312 m2

Green Valley

16/01/2017

Bán căn hộ

4,4 tỷ

  • 3

2 2 99 m2

Happy Valley

14/01/2017

4,4 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

14/01/2017

Bán căn hộ

4,2 tỷ

  • 3

2 2 99 m2

Happy Valley

13/01/2017

4,2 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

13/01/2017

33,7 triệu

  • 15

3 2 148 m2

Riviera Point

06/01/2017

33,7 triệu

3 2 148 m2

Riviera Point

06/01/2017

Bán căn hộ

4,4 tỷ

  • 3

2 2 99 m2

Happy Valley

13/12/2016

4,4 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

13/12/2016

Bán căn hộ

4,9 tỷ

  • 6

2 2 99 m2

Happy Valley

29/11/2016

4,9 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

29/11/2016

Bán căn hộ

4 tỷ

  • 1

2 2 84 m2

Happy Valley

27/11/2016

4 tỷ

2 2 84 m2

Happy Valley

27/11/2016