Cho thuê Shop Phú Mỹ Hưng

245 triệu

  • 7

245 triệu

1 2 275 275

Mỹ Khánh

31/05/2017

Bán căn hộ

4,4 tỷ

  • 3

2 2 99 m2

Happy Valley

14/01/2017

4,4 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

14/01/2017

Bán căn hộ

4,2 tỷ

  • 3

2 2 99 m2

Happy Valley

13/01/2017

4,2 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

13/01/2017

Bán căn hộ

4,4 tỷ

  • 3

2 2 99 m2

Happy Valley

13/12/2016

4,4 tỷ

2 2 99 m2

Happy Valley

13/12/2016

Bán căn hộ

4 tỷ

  • 2

3 2 110 m2

Scenic Valley

09/12/2016

4 tỷ

3 2 110 m2

Scenic Valley

09/12/2016

Bán căn hộ

5,7 tỷ

  • 1

3 2 133 m2

Scenic Valley

09/12/2016

5,7 tỷ

3 2 133 m2

Scenic Valley

09/12/2016

Bán căn hộ

2,3 tỷ

  • 1

2 2 71 m2

Scenic Valley

09/12/2016

2,3 tỷ

2 2 71 m2

Scenic Valley

09/12/2016

Bán căn hộ

2,4 tỷ

  • 1

2 2 77 m2

Scenic Valley

09/12/2016

2,4 tỷ

2 2 77 m2

Scenic Valley

09/12/2016

Cho thuê căn hộ

3,98 tỷ

  • 2

3 2 120 m2

Green Valley

08/12/2016

3,98 tỷ

3 2 120 m2

Green Valley

08/12/2016

Cho thuê căn hộ

4,5 tỷ

  • 4

3 2 118 m2

Green Valley

06/12/2016

4,5 tỷ

3 2 118 m2

Green Valley

06/12/2016