Bán căn hộ

4,3 tỷ

  • 9

120 m2

Căn hộ Cảnh Viên 1

11/01/2018

4,3 tỷ

Căn hộ Cảnh Viên 1

11/01/2018

Cho thuê căn hộ

7,8 tỷ

  • 8

146 m2

Căn hộ Riverside Residence

11/01/2018

7,8 tỷ

Căn hộ Riverside Residence

11/01/2018

Cho thuê căn hộ
  • 12

88 m2

Căn hộ Green Valley

11/01/2018

Căn hộ Green Valley

11/01/2018

Bán căn hộ

4,35 tỷ

  • 9

99 m2

Căn hộ Riverside Residence

09/01/2018

4,35 tỷ

Căn hộ Riverside Residence

09/01/2018

Bán căn hộ

13 tỷ

  • 15

186 m2

Căn hộ Cảnh Viên 2

09/01/2018

13 tỷ

Căn hộ Cảnh Viên 2

09/01/2018

Bán đất
  • 0

Biệt thự Nam Viên

03/01/2018

Bán căn hộ

3,1 tỷ

  • 1

2 88.63

Căn hộ Green Valley

19/09/2017

3,1 tỷ

2 88.63

Căn hộ Green Valley

19/09/2017

Bán căn hộ

3,2 tỷ

  • 1

2 88.63

Căn hộ Green Valley

12/09/2017

3,2 tỷ

2 88.63

Căn hộ Green Valley

12/09/2017

Bán căn hộ

2,68 tỷ

  • 1

3 3 133

Căn hộ Scenic Valley

09/09/2017

2,68 tỷ

3 3 133

Căn hộ Scenic Valley

09/09/2017

Bán căn hộ

5,95 tỷ

  • 1

4 4 133.35

Căn hộ Scenic Valley

09/09/2017

5,95 tỷ

4 4 133.35

Căn hộ Scenic Valley

09/09/2017