Căn hộ tại Phú Mỹ Hưng
Bán căn hộ

4,85 tỷ

  • 6

98 m2

Căn hộ Garden Court

30/01/2018

4,85 tỷ

Căn hộ Garden Court

30/01/2018

Bán căn hộ

4 tỷ

  • 11

88,83 m2

Căn hộ Green Valley

30/01/2018

4 tỷ

88,83 m2

Căn hộ Green Valley

30/01/2018

Cho thuê căn hộ
  • 10

117 m2

Căn hộ Cảnh Viên 3

30/01/2018

Căn hộ Cảnh Viên 3

30/01/2018

Cho thuê căn hộ

5,5 tỷ

  • 10

116 m2

Căn hộ Cảnh Viên 3

30/01/2018

5,5 tỷ

Căn hộ Cảnh Viên 3

30/01/2018

Bán căn hộ

4,1 tỷ

  • 16

120 m2

Căn hộ Cảnh Viên 2

30/01/2018

4,1 tỷ

Căn hộ Cảnh Viên 2

30/01/2018

Bán căn hộ

4,15 tỷ

  • 10

120 m2

Căn hộ Cảnh Viên 2

30/01/2018

4,15 tỷ

Căn hộ Cảnh Viên 2

30/01/2018

Bán căn hộ

4,8 tỷ

  • 11

115 m2

Căn hộ Happy Valley

30/01/2018

4,8 tỷ

Căn hộ Happy Valley

30/01/2018

Cho thuê căn hộ
  • 7

128 m2

Căn hộ Green Valley

30/01/2018

Căn hộ Green Valley

30/01/2018

Cho thuê căn hộ

19,295 triệu/tháng

  • 8

70.81 m2

Căn hộ Scenic Valley

16/01/2018

19,295 triệu/tháng

70.81 m2

Căn hộ Scenic Valley

16/01/2018

Cho thuê căn hộ

6,5 tỷ

  • 18

131 m2

Căn hộ Garden Plaza

14/01/2018

6,5 tỷ

Căn hộ Garden Plaza

14/01/2018