• Số tầng: 17
 • Tầng hầm: 1
 • Số thang máy: 4
 • Số lượng sản phẩm: 248 căn hộ
 • Số lượng tòa nhà: 3
 • Mật độ xây dựng: 31 %
 • Diện tích khu đất: 13.882 m2
 • Diện tích xây dựng: 35.000 m2
 • Năm khởi công: 2015
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Thời gian bàn giao: Tháng 09/2018
 • Diện tích: 75 m2 || 77 m2 || 80 m2 || 85 m2 || 95 m2 || 97 m2 || 99 m2