• Tổng diện tích: 21.516 m²
 • Loại hình phát triển: Khu phức hợp
 • Số lượng sản phẩm: 36 căn nhà phố, 336 căn hộ, 29 cửa hàng, cao từ 4-18 tầng, 14 tòa nhà
 • Giá bán: 2,5 – 6 tỷ (39 triệu/m²)
 • Diện tích: 87m2 || 116m2 || 132m2 || 255m2 || 377m2
 • Khởi công: 10/2012 – Bàn giao nhà: Quý I/2015
Bán căn hộ

8,5 tỷ

 • 1

132

Căn hộ Riverpark Premier

12/09/2017

8,5 tỷ

Căn hộ Riverpark Premier

12/09/2017

Bán căn hộ

16,9 tỷ

 • 1

263

Căn hộ Riverpark Premier

12/09/2017

16,9 tỷ

Căn hộ Riverpark Premier

12/09/2017

Bán căn hộ

16,9 tỷ

 • 1

263

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

16,9 tỷ

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

Bán căn hộ

8,8 tỷ

 • 1

122

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

8,8 tỷ

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

Bán căn hộ

8,7 tỷ

 • 1

135

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

8,7 tỷ

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

Bán căn hộ

16,9 tỷ

 • 1

3 2 263

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

16,9 tỷ

3 2 263

Căn hộ Riverpark Premier

11/09/2017

Bán căn hộ

7,5 tỷ

 • 1

3 2 134

Căn hộ Riverpark Premier

08/09/2017

7,5 tỷ

3 2 134

Căn hộ Riverpark Premier

08/09/2017

Bán căn hộ

8,2 tỷ

 • 1

Căn hộ Riverpark Premier

08/09/2017

Bán căn hộ

7,5 tỷ

 • 1

122

Căn hộ Riverpark Premier

06/09/2017

7,5 tỷ

Căn hộ Riverpark Premier

06/09/2017